Van Hulten Elastische Kousen

Aanmeten en afspraak maken:

Voor het aanmeten kunt u contact opnemen met Van Hulten Elastische Kousen. In overleg met u als cliŽnt en afhankelijk van de indicatie wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt om aan te meten (bij voorkeur ís ochtends tussen 08.30 en 12.30 uur). Zonodig kunnen de kousen thuis aangemeten worden.

Voor het leveren van het eerste paar therapeutische elastische kousen heeft u een recept of een machtiging van de voorschrijvende arts nodig. Voor alle volgende paren kunt u zonder recept of een machtiging bij ons terecht.

Levertijd:

Confectiekousen kunnen binnen 6 werkdagen geleverd worden, of wanneer ze in voorraad zijn direct. Maatwerkkousen kunnen binnen 12 werkdagen geleverd worden. Mocht dit niet lukken dan wordt u hiervan bij het aanmeten alvast op de hoogte gebracht.

De kosten:

Elke zorgverzekeraar heeft een eigen beleid wat betreft de vergoeding. De kosten van de kousen kunnen door de leverancier meestal rechtstreeks gedeclareerd worden bij uw verzekering.

Vervanging van de kousen:

De kousen geven na verloop van tijd door slijtage minder druk, waardoor de therapeutische werking vermindert. Daarom dienen kousen regelmatig vervangen te worden. Een paar kousen gaat ongeveer 7 maanden mee, daarna wordt de gewenste werking van de kousen niet meer gegarandeerd. De meeste verzekeringen vergoeden daarom ook 2 (paar) kousen, gelijktijdig verstrekt, per 14 maanden.

Garantie:

Als garantie geven wij dat de elastische therapeutische kous 3 maanden functioneel moet zijn, zonder dat er duidelijke afwijkingen ontstaan die niet aan u te wijten zijn. Daarbij zal worden gekeken naar de juiste wijze van gebruiken. Wat betreft de pasvorm, wanneer blijkt dat binnen een maand vervangende voorziening nodig is, dan zullen wij voor vervanging zorg dragen.

Klachtenprocedure:

Mocht u niet tevreden zijn met de elastische kousen of onze service dan kunt u zowel mondeling als schriftelijk een klacht bij ons indienen. We gaan ervanuit dat we de klacht in gezamenlijk overleg op kunnen lossen. Mochten we er binnen 5 werkdagen niet uitkomen dan kunt u de klachtencommissie van VATEK inschakelen of zonodig de geschillencommissie van SEMH.